Vill du veta vad det finns för fåglar i Sverige? Det finns det cirka 245 fågelarter som häckar i Sverige varje år. De flesta fågelarter flyttar under vintern till varmare breddgrader, men det finns även en del svenska fåglar som endast flyttar inom landet.

När du befinner sig ute i naturen så kan det vara kul att ha koll på vad det finns för fåglar i Sverige – så när du ser en fågel så vet du vad det är för art. Här är 20 fåglar i Sverige som du kan se ute i naturen:

Blåmes

Blåmesen är en liten fågel med en blågul fjäderdräkt. Den är cirka 10-12 cm lång och är väldigt enkel att känna igen i naturen. De häckar oftast i trädhål, men syns även till vid fågelholkar.

I Sverige är blåmesen vanlig att se i de sydliga och mellersta landsdelarna, samt slättlandsregionerna. De är däremot sällsynta att se i fjällen i Sverige.

fåglar i sverige

Foto: Shutterstock

Grönsiska

Detta är en liten fågel som blir cirka 12-13 cm lång och har ett vingspann på 20-30 cm. De har en vacker gulgrön färg med svarta partier och en kort och kluven stjärt. Grönsiskan har ett tvåstavigt visslande lockläte, som gör de lätt att känna igen arten ute i naturen.

Denna lilla fågel häckar i hela Sverige förutom i fjällen. Grönsiskan är vanlig att se ute i naturen i södra och mellersta Sverige.

Grönsiska

Foto: Shutterstock

Pilfink

Pilfink är en typ av sparvfink som ofta förväxlas med gråsparven. Pilfiken har en kastanjefärgad hjässa och nacke, och en svart fläck på den vita kinden. De bor i naturlig hålighet, hål i byggnader, i buskage och övergivna fågelbon.

I Sverige är pilfiken vanlig att se i södra och mellersta Sverige, men kan ibland skådas i naturen längre norrut.

fåglar i sverige

Foto: Shutterstock

Sidensvans

Sidensvans är en vacker fågel som kan bli 21 cm lång med ett vingspann upp till 36 cm. De har en rödgrå färg med svart strupe, gul stjärtspets, svart band vid ögonen och en långtofs uppe på huvudet.

I Sverige så är sidensvansar vanliga att se i barrskogar i Lappland, längs norrlandskusten och man kan även se dom så långt söderut som Värmland.

Sidensvans

Foto: Shutterstock

Koltrast

Koltrasten förekommer i södra och mellersta Sverige, hela vägen upp till norra Värmland och Norrlandskusten. De syns mindre till ju längre norrut man kommer i Sverige.

Det är en mellanstor fågel som kan bli upp till 27 cm lång med ett vingspann på 38 cm. Det är en av de svenska fåglar som svenskar är mest bekanta med, tack vare att de inte är särskilt skygga för människor.

En kolrast känns igen på sin kolsvarta kropp, gula näbb och gula ring runt ögonen. De känns även igen av sin högljudda melodiska sång.

svenska fåglar

Foto: Shutterstock

Sparvuggla

Detta är en liten uggla som kan bli 19 cm lång. De häckar i gammal granskog med mycket löv, men syns även till vid skogskanten mot öppna ytor.

Sparvugglan känns främst igen på sin lilla storlek, men även på sin gråbruna ovansida med vita prickar och vita undersida med bruna fläckar och sträck.

I Sverige finns det cirka 15000 sparvugglor, vilket gör den till en av de vanligaste ugglorna i Sverige tillsammans med pärlugglan och kattugglan.

fåglar i sverige

Foto: Shutterstock

Talgoxe

Talgoxen är en liten fågel som är cirka 12-15 cm lång med ett karaktäristiskt utseende. De har en blåsvart hjässa, svart nacke och strupe, vita kinder och citrongult bröst med en svart rand.

Det är en av de svenska fåglarna som ofta stannar under vintern, om det inte är riktigt hårda och kalla vintrar förstås. I Sverige så syns oftast talgoxar till i södra och mellersta Sverige.

Talgoxen är en av de vanligaste fåglarna att se i naturen i Sverige.

Talgoxe

Foto: Shutterstock

Fasan

Fasanen är en typ av hönsfågel som ursprungligen kommer från Asien, men har introducerats i flera platser runt om i världen – bland annat i Europa. De togs in i landet på 1700-talet för att vistas i slottsmiljöer, men har sedan dess blivit vilda och fått stor spridning i landet.

Man kan se dessa fåglar i de södra delarna av landet, på Öland och Gotland, samt längs Östersjökusten.

Detta är en fågel som man inte ser ofta, utan lite mer spontant. Jag har själv sett en fasan utanför mitt barndomshus i Stockholm när jag var liten.

Fasan

Foto: Shutterstock

Domherre

Domherren är en stor och kraftig fink som främst lever i barrskog, men syns även till i lågland till bergsskogar. De är kännetecknade av sin svarta hjässa, vingar, och stjärt. Honorna har en gråbrun färg på bröstet medan hanarna har en vacker rödaktig färg.

Dessa fåglar häckar i hela Sverige förutom på högfjället. De är vanligast att se på vintern då de gärna kommer fram och äter av fågelmaten som människan lagt ut. De flesta domherrar stannar i Sverige under vintern, medan vissa flyttar till Danmark och Mellaneuropa.

fåglar i sverige

Foto: Shutterstock

Korp

Korpen är känd från nordisk mytologi där Oden hade två korpar som satt på hans axlar, även kända som Hugin och Munin.

Det är Sveriges största kråkfågel som häckar tidigt på våren i bergsbranter, kustklippor och i träd. De syns till i de flesta delar av landet, men är vanligast att se i södra Sverige.

Korpar kan växa upp till 67 cm och kan ha ett vingspann på 130 cm. De har en svart färg, svart kraftig näbb och kilformig stjärt.

Korp

Foto: Shutterstock

Fjälluggla

Fjällugglan lever på tundran i polartrakterna på norra halvklotet och syns sällsynt till i naturen från Härjedalen och norrut.

De kan bli 53-66 cm långa med ett vingspann på 140-165 cm. De har en vacker vit färg där honan och juveniler har fler mörka fläckar framtill.

De är som sagt väldigt sällsynta, så om du ser en fjälluggla i Sverige så har du riktigt tur!

fjälluggla

Foto: Shutterstock

Skäggdopping

Skäggdoppingen är den vanligaste arten av dopping som lever i Sverige. De är vanliga att se i sjöar från norra Uppland till södra Sverige, samt i vikar längs Östersjökusten upp till Bottenviken.

Dessa fåglar är lätta att känna igen med deras slanka kropp, långa hals och spretiga tofsar som får huvudet att se mycket större ut än vad de egentligen är.

De är även riktigt bra simmare och kan dyka ner snabbt i vattnet om de känner sig hotade.

Skäggdopping

Foto: Shutterstock

Större hackspett

Den större hackspetten känns igen på sin storlek (23-25 cm), den röda undergumpen och de två avlånga vita skulderfläckarna. Hanarna är enkla att känna igen med deras svarta hjässa med en röd fläck i nacken.

I Sverige kan man se den större hackspetten i löv- och blandskog, men även i barrskog. De syns till från Skåne till Lappland – men syns mindre till ju längre norrut man kommer.

större hackspett

Foto: Shutterstock

Vit stork

Den vita storken var tidigare utdöd i Sverige, men häckar återigen i Skåne från april till augusti varje år. De vita storkarna är lätta ett känna igen tack vare deras storlek, långa ben, långa hals och breda vingar.

De har en vacker vit färg med svarta vingar, lång röd näbb och röda ben.

vit stork

Foto: Shutterstock

Kattuggla

Kattugglan är en av Sveriges vanligaste ugglor som man kan se i skogar från södra Sverige norrut till södra Västerbotten.

De känns igen av sin storlek, bleka undersida med mörka strimmor och bruna till gråa ovansida. De har ett utmärkt mörkerseende och hörsel, vilket hjälper kattugglan att jaga i mörker.

Kattugglan känns även igen för sitt spöklika lätthärmade rop.

kattugla

Foto: Shutterstock

Blåhake

Denna lilla vackra fågel kan man se från Lappland ner till Jämtland i Sverige. Under vintern lämnar de Sverige för varmare breddgrader, och då kan man se dom över hela landet.

De kännetecknas av sina lilla storlek, långa smala ben och hanarnas färgstarka blåa fläck på strupen och övre bröst. Hanarna har även en roströd fläck i mitten av det blåa, samt längre ner på bröstet. Honorna har inte den blåa färgen utan har en mer ljusblå färg eller ingen blå färg alls.

När det kommer till fåglar i Sverige, så är blåhaken helt klart en av de vackraste!

blåhake

Foto: Shutterstock

Trana

Tranan har ökat kraftigt i Sverige sedan mitten av 1990-talet och idag tror man att det finns cirka 15000-20000 par i landet. De syns till i hela landet förutom i fjällen.

De är stora långbenta fåglar som kan bli upp till 130 cm långa med ett vingspann på 230 cm. De har en gråaktig fjäderdräkt med svart hals, nacke och kinder. Bakom öronen och på övre delen av halsen har de en vit färg.

trana

Foto: Shutterstock

Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken är en kraftig stor falk som kan nå en kroppslängd på 50 cm och vingspann på 110 cm. Hanarna är ungefär lika stora som en kråka och honorna som en korp.

De har en mörk rygg, en ljus undersida och en svart hjässa och ”mustasch”. En pilgrimsfalk kan komma upp i en hastighet över 320 km/h, vilket gör pilgrimsfalken till ett av världens snabbaste djur.

I Sverige är pilgrimsfalken nära hotad, vilket betyder att den är sällsynt att se i naturen. De vanligast platserna att se en pilgrimsfalk i Sverige är i Skåne, Halland, Bohuslän, Dalsland, Östergötland, Gotland, Västerbotten och Dalarna.

Pilgrimsfalk

Foto: Shutterstock

Tornseglare

Tornseglare är en fågel som påminner om svalor i formen, men de är inte släkt med varandra. De är anpassade till ett liv i luften, där många befinner sig i luften från att de lämnar boet tills de häckar för första gången (vilket kan ske efter 2-3 år).

De är kända för sina gälla skrik och störtdykningar där de kan uppnå hastigheter på över 200 km/h.

I Sverige kan man se tornseglare i hela landet. De är dock ovanliga att se i fjällen och ytterskärgården. Tornseglare kommer till Sverige i maj och lämnar för varmare breddgrader i slutet av augusti till början av september.

fåglar i sverige

Foto: Shutterstock

Jorduggla

Jordugglan är en av de vanligaste ugglorna i Sverige och kännetecknas av sin medelstora storlek, långa smala vingar och lilla huvud. Huvudet är även ljust i färg med knallgula ögon som är omringade av svart.

I Sverige syns de mest till i den norra delen av landet, främst i Norrland men även i Mellansverige. De syns även till på Öland och kala skärgårdsöar och kusthedar i södra Sverige.

De flyger till varmare breddgrader under vintern och kommer tillbaka till Sverige under våren, mellan april till maj.

jorduggla

Foto: Shutterstock

Mer om information om svenska fåglar

Det finns cirka 10.000 fågelarter i världen och runt 245 av dom fågelarterna häckar årligen i Sverige. De flesta flyttar under vinterhalvåret till varmare platser, medan vissa stannar kvar i Sverige under vintern. De flesta fåglar som lämnar Sverige under vintern flyttar till Afrika söder om ekvatorn och delar av Västeuropa.

Som sagt så finns det många vackra fåglar som man kan skåda ute i den svenska naturen, med allt ifrån ugglor och småfåglar till falkar och stora fåglar som tranor och storkar.

Nedan har du en lista på fåglar i Sverige under vintern, samt de fågelarter du kan se under våren när de återvänder till Sverige:

Fåglar i Sverige på vintern

Blåmes Orre
Domherre Pilfink
Fasan Sidensvans
Fiskmås Skata
Gråsparv Skrattmås
Gråtrut Sparvhök
Gräsand Spillkråka
Grönfink Stjärtmes
Gröngöling Strömstare
Gulsparv Större hackspett
Havsörn Svartmes
Kaja Talgoxe
Kattuggla Tallbit
Koltrast Tamduva
Kråka Tjäder
Kungsfågel Tofsmes
Nötskrika Trädkrypare
Fåglar i Sverige på vintern

Tjäder / Foto: Shutterstock

Fåglar i Sverige i mars

I början av mars:

Alfågel Stare
Bofink Storlom
Grågås Sånglärka
Morkulla Sångsvan
Ringduva Tofsvipa
Rödhake Trädlärka
Skogsduva  

I slutet av mars:

Bergfink Skäggdopping
Brun kärrhök Sparvhök
Ejder Storspov
Enkelbeckasin Strandskata
Gråhäger Större strandpipare
Knipa Taltrast
Kricka Tornfalk
Ormvråk Trana
Silltrut Ängspiplärka
Fåglar i Sverige i mars

Tornfalk / Foto: Shutterstock

Fåglar i Sverige i april

I början av april:

Fiskgjuse Smålom
Fisktärna Storskarv
Gransångare Storskrake
Rödbena Sädesärla

I slutet av april:

Backsvala Ladusvala
Brushane Lövsångare
Buskskvätta Rödstjärt
Drillsnäppa Rörhöna
Grönbena Silvertärna
Grönsångare Stenskvätta
Gulärla Svarthakedopping
Hussvala Svartvit flugsnappare
Kärrsnäppa Trädpiplärka
Fåglar i Sverige i april

Gulärla / Foto: Shutterstock

Fåglar i Sverige i maj

I början av maj:

Bivråk Svarthätta
Grå flugsnappare Sävsångare
Gök Trädgårdssångare
Näktergal Törnskata
Rosenfink Törnsångare
Rörsångare Ärtsångare

I slutet av maj:

Blåhake Tornseglare
Kärrsångare  
Fåglar i Sverige i maj

Näktergal / Foto: Shutterstock


Har du fler frågor om svenska fåglar? Lämna gärna en kommentar nedan!