Vill du veta mer om fjällräven? Fjällräv är en art i familjen hunddjur som lever i Arktis och de närliggande områdena.

Fjällräven är ett litet hunddjur som blir cirka 50-85 cm lång med en svans på 28-55 cm. De är ett mycket vackert djur som har en päls som varierar i färg beroende på årstid.

Nedan kan du läsa mer om fjällräven, var den lever, vad den äter, hur man kännetecknar en fjällräv och mycket mer.

Kort fakta om fjällrävar:

  • Latinskt namn: Vulpes lagopus
  • Familj: Hunddjur
  • Längd: 50–85 cm + en 28–55 cm lång svans
  • Mankhöjd: 28 cm
  • Vikt: 3-8 kg
  • Föda: Smågnagare
  • Antal ungar: 5-10 ungar
  • Livslängd: 5-8 år

Utseende / kännetecken

Fjällräven kan bli upp till 85 cm i längd med en svans på 28-55 cm. De är cirka 28 cm i mankhöjd och väger normalt 3-8 kg.

Det är en mycket vacker räv som har en päls som varierar i färg beroende på årstid. Det finns tre färgvarianter av fjällräven där den ena har de en brungrå färg under sommaren och en helvit päls under vintern.

Den andra typen har en ljusgrå eller stålblå färg och kallas därför ofta för blåräv. Sist men inte minst så är den tredje färgvarianten blekgul eller sandfärgad, men det är mycket sällsynt.

Fjällrävens tjocka päls under vintern gör det möjligt för dem att kunna leva i kyla ner mot 70 minusgrader, vilket är mycket imponerande. Deras trampdynor är även håriga för att skydda mot kylan när de går över den kalla snön.

fjällräv

fjällräv

Hur låter en fjällräv?

Fjällrävar använder ljud för att kommunicera med varandra och för att varna för potentiella faror. Dessa ljud kan variera sig från höga ylande till ett högljutt läte när de varnar för fara.

Nedan har du en video där du kan höra hur en fjällräv låter.

Vad äter en fjällräv?

Fjällrävar äter främst smågnagare som lämlar, men kan även äta växter, bär, insekter och as. De äter ofta rester från större rovdjur, som från t.ex. isbjörnen på Norra Ishavet.

Under vintern kan en fjällräv behöva resa 100 kilometer om dagen för att hitta mat. Något som är intressant att se är när fjällräven jagar i snön. Hör de något som rör sig under snöns yta så hoppar de högt upp i luften och sedan rakt ner i snön med huvudet före för att överraska sitt byte.

Nedan har du en video där du kan se en fjällräv som jagar lämlar under snön.

föda

Var lever fjällräven?

Fjällräven lever på tundra och förekommer främst i arktiska Skandinavien, Kanada, Alaska, Sibirien, Svalbard, Island, Grönland och andra arktiska öar. Vissa fjällrävar når ibland nordpolen genom att de går på isflak i Norra Ishavet.

I Sverige är fjällrävar sällsynta och därför svåra att se ute i naturen. Bästa platsen för att se en fjällräv i Sverige är uppe i fjällområdena.

fjällräv

Fortplantning

Fjällräven lever i par som kan vara livet ut. De bygger en lya i en kulle av sand eller lera, men kan även skapa ett bo i en bergsskreva. Deras bon är oftast väldigt stora och kan vara 280 m² med ett tiotal ingångar.

De parar sig från mars till maj och hur stor kullen blir beror helt på tillgången på föda. De är dräktiga i cirka 49-57 dagar och brukar vanligtvis få 5-10 valpar, men kan få upp till 18 valpar ett rikt år med föda.

Båda föräldrarna hjälper till att ta hand om valparna och jaga mat, vilket de gör fram till hösten. Fjällräven är könsmogen vid cirka 9 månaders ålder och är då redo att lämna boet för att etablera ett eget revir.

En annan intressant fakta om fjällräven är att vissa ungar stannar kvar i föräldrarnas revir och hjälper till att föda upp nästa kull.

ungar

Hot mot fjällräven

I början av 1900-talet var fjällräven mycket vanlig och vissa år kunde de vara upp till 10.000 individer. Efter mycket jakt på fjällräven för deras päls så blev de år 1928 fridlysta i Sverige.

Trots fridlysningen så har fjällräven aldrig riktigt återhämtat sig och är därför idag en hotad art. Populationen är idag stabil, men på en mycket låg nivå.

De senaste 20 åren så har det största hotet mot fjällräven varit bristen på smågnagare, samt att rödrävens expansion i landet på grund av klimatförändringarna.

Rödräven är en konkurrent om mat, lyor och revir, men dödar även fjällräven om de får chansen. Rödräven sprider även sjukdomar, t.ex. rävskabb som flera fjällrävar blivit drabbade av.

fjällräv


Har du fler frågor om fjällräven? Lämna en kommentar nedan!