Vill du veta mer om fjällugglan? Fjälluggla är en fågelart av ugglor som lever i norra halvklotets nordligare regioner. De lever på Grönland, Alaska, Kanada, Island, Skottland och i den skandinaviska fjällkedjan, samt i Finland och Ryssland.

Fjällugglan är en medelstor uggla som kännetecknas av sin vackra ljusa fjäderdräkt. De kan bli upp till 66 cm långa med ett vingspann på upp till 165 cm.

Nedan kan du läsa mer om fjällugglan, var den lever, vad den äter, hur man kännetecknar en fjälluggla och mycket mer.

Kort fakta om fjällugglan:

  • Latinskt namn: Bubo scandiacus
  • Familj: Ugglor
  • Längd: 53-66 cm
  • Vingspann: 140–165 cm
  • Vikt: Cirka 1,7 kg för hanar och 2,1 kg för honor
  • Föda: Gnagare som lämlar och sorkar, men även mindre fåglar
  • Antal ägg i en kull: 5-14 ägg
  • Livslängd: Upp till 28 år

Utseende / kännetecken

En fjälluggla kan bli cirka 53-66 cm lång med ett vingspann på 140-165 cm. Honorna väger runt 2,1 kg, vilket är något tyngre än hanarna som väger cirka 1,7 kg.

De kännetecknas av sin vita fjäderdräkt. Hanarna är nästan helvita, medan honorna har en vit färg med brunsvarta fläckar. Både honorna och hanarna har vackra gula ögon och fjäderklädda fötter.

Fjällugglan är helt klart en av Sveriges vackraste ugglor!

fjälluggla

fjälluggla

Hur låter en fjälluggla?

De är rätt tysta ugglor och är därför svåra att se och höra ute i naturen. Det är på våren som de är vanligast att höra när de gör anspråk på sina territorium med rop som kan höras upp till 10 kilometer bort.

Under våren kan man höra deras upprepande dova ”uo” läte. Nedan har du en video där du kan höra hur en fjälluggla låter:

Vad äter fjällugglor?

Fjällugglor äter främst små gnagare som sorkar och lämlar men kan ibland äta småfåglar – speciellt unga ripor.

De är skickliga jägare och kan lokalisera bytesdjur under snötäcket med sin hörsel – vilket gör det möjligt för dem att fånga byten genom snön.

föda

Var lever fjällugglor?

Fjällugglan lever i norra halvklotets nordligare regioner. De lever på tundran runt Norra Ishavets kuster, samt på Grönland, Alaska, Kanada, Island, Skottland, Finland, Ryssland och i den skandinaviska fjällkedjan.

De är nomadiska ugglor och förflyttar sig under hela året. Om det är dåligt med föda ett år så kan de förflytta sig över stora områden. Ringmärkta fjällugglor i Sverige har bland annat återfunnits i Sibirien.

De förflyttar sig främst öst till väst men kan även flytta söderut för att hitta föda. I sällsynta fall har man skådat fjällugglor i bland annat Frankrike, Nederländerna, Österrike, Pakistan, Sydkorea och Japan.

Fjällugglan i Sverige

I Sverige kan man skåda fjällugglor i de norra delarna av landet, ungefär från Härjedalen och norrut. Om du skådar en fjälluggla ute i naturen har du riktigt tur då de är väldigt sällsynta att se.

Idag finns det inte många fjällugglor kvar i Sverige och därför är arten rödlistad som akut hotad.

fjälluggla

fjälluggla

Häckning

Var fjällugglan häckar beror helt på tillgången till föda. De bygger vanligtvis ett bo direkt på marken som består av en uppskrapad grop, men de kan även häcka i övergivna örnnästen.

Fjällugglor väljer oftast en plats som ger en bra överblick på deras jaktområde, och en plats som gärna är fri från snö.

Häckningen sker i maj och beroende på tillgången av föda så lägger honan 5-14 ägg. Honan ruvar på äggen i cirka 5 veckor innan de kläcks. Äggen kläcks ungefär varannan dag vilket resulterar i att ungarna är olika stora.

Ungarna lämnar boet cirka 14-26 dagar innan de kan flyga för att utforska. Under denna tid så kan man se ungarna sitta utanför boet på grenarna.

Båda föräldrarna tar hand om ungarna och matar dem tills de kan jaga själva, vilket är efter cirka 5-7 veckor.

unge

Hot mot fjällugglan

Idag är fjällugglan listad som en sårbar art enligt IUCN då arten minskat kraftigt i Nordamerika, men även i Europa och Asien. I USA och Kanada så har arten minskat med 64% mellan 1970 och 2014, vilket man tror har att göra med klimatförändringen, infrastruktur och kollision mellan ugglor och fordon.

Tidigare fanns det cirka 200.000 individer i världen, men på senare tid har studier visat att det endast finns 14.000 par kvar i världen. I Europa tros det häcka cirka 700-2300 par.

Fjällugglan i kulturen

Fjällugglan har blivit en mycket känd uggleart världen över tack vare fantasyromanserien Harry Potter. Huvudpersonen Harry Potter har en fjälluggla som husdjur som heter Hedwig, och den ugglan kan man läsa mer om i Harry Potter böckerna och även se i filmerna.

fjälluggla


Har du fler frågor om fjällugglor? Lämna en kommentar nedan!