Vill du veta mer om hornugglan? Hornuggla är en fågelart av ugglor i Sverige, men som även lever i flera andra länder i Europa, Asien och Nordamerika.

Hornugglan är till största del en flyttfågel, men det finns även de som är stannfåglar. I Sverige så är hornugglan för det mesta en flyttfågel, men det finns vissa hornugglor som stannar i Skåne om det finns tillräckligt med föda under vintern.

Dessa ugglor har ett mycket bra kamouflage bland träd tack vare dess fjäderdräkt, vilket gör att de blir svåra att skåda ute i naturen.

Nedan kan du läsa mer om hornugglan, var den lever, vad den äter, hur man känner igen en hornuggla och mycket mer:

Kort fakta om hornugglan:

  • Latinskt namn: Asio otus
  • Familj: Ugglor
  • Längd: 31–37 cm
  • Vingspann: 86–98 cm
  • Vikt: 245–400 gram
  • Föda: Mindre däggdjur som sork, men även insekter.
  • Antal ägg i en kull: 3–5 ägg
  • Livslängd: Max 27 år

Utseende / kännetecken

En hornuggla kännetecknas på sina långa örontofsar som kan resas och riktas uppåt. Det är en medelstor uggla som kan bli upp till 37 cm lång och väga upp till 400 gram.

De har ett vingspann på 86-98 cm och brunaktiga fjädrar som är vertikalt streckade. Honorna är oftast större än hanen och har även mörkare fjäderdräkt.

På ovansidan har de en en spräckligt mönster av svartbrun, rostgul och vita färger, vilket liknar kattugglans fjäderdräkt. Färgen på fjäderdräkten gör det svårt att skåda hornugglor under dagen då det fungerar som ett bra kamouflage när de sitter på en gren nära intill trädstammen.

De kännetecknas även av sina ögon som har en lysande orange färg och fötter som är helt klädda i fjädrar.

hornuggla

Hur låter en hornuggla?

Vuxna hornugglor är inte särskilt högljudda och ger endast ifrån sig ett svagt ”peh-äv” läte från honorna och ett djupt och upprepande ”oh” läte från hanarna.

Dock så är ungarna mycket mer högljudda och ger ifrån sig ett klagande tiggläte som låter ”pii-eh”. Ungarnas läte kan höras över en kilometer bort.

Vad äter hornugglor?

Hornugglor flyger runt och jagar efter föda under skymningen, främst efter små däggdjur som sorkar. Men de kan även äta små fåglar och insekter om de inte får tag på annat.

föda

Var lever hornugglan?

Hornugglan lever i stora delar av Palearkis vilket omfattar Europa, Asien norr om Himalaya, norra Afrika, och de norra och centrala delarna av Arabiska halvön. De kan ses så långt österut som till Kina och Japan, samt långt söderut mot nordvästra Indien.

Man kan även se hornugglor i stora delar av Nordamerika till norra Mexiko.

De flesta ugglor som häckar i nordligare områden är flyttfåglar medan de som häckar i sydligare områden är stannfåglar.

I Sverige så är hornugglan vanlig att skåda i södra och mellersta Sverige. Under vintern så flyger de flesta hornugglor söderut medan vissa stannar i södra Sverige, främst i Skåne.

flygande uggla

Häckning

I Europa så sker häckningssäsongen mellan februari och juli, medan i Nordamerika sker de från mars till maj. De tar gärna över övergivna bon från andra fåglar, bland annat kråkfåglar eller hökar i barrträd där de placerar sitt rede.

Hanarna lockar till sig honor genom att sjunga sånger och visa upp sina flygfärdigheter.

Efter parning så lägger honan cirka 3-5 vita ägg, men de kan även bli upp till 10 ägg. Honan ruvar på äggen i 25-30 dagar och lämnar nästan aldrig äggen, förutom korta pauser under natten.

Efter att äggen kläckts så tar båda föräldrarna hand om ungarna i minst 2 veckor inne i fågelboet. Ungarna lämnar boet efter cirka 21 dagar när de inte ännu kan flyga. De lämnar boet genom att gå på grenar utanför boet.

Ungarna börjar flyga när de är ungefär 35 dagar gamla och föräldrarna tar hand om ungarna tills de är helt självständiga – vilket oftast sker efter 10-11 veckor.

ägg

hornuggle ungar i träd

hornuggla ungar

Hot mot hornugglan

Eftersom att hornugglan har ett stort häckningsområde så är det en art som idag inte är hotad. Det tros finnas cirka 600.000-1500.000 individer i Europa, och cirka 2000.000-5000.000 i hela världen.

Den Europeiska populationen vekar vara stabil, medan den amerikanska har genomgått en svag minskning de senaste 40 åren.

I Sverige så har dock hornugglan minskat i antal de senaste åren. År 2020 så rödlistade Artdatabanken hornugglan som nära hotad. Det tros finnas cirka 12.000 häckande individer kvar i Sverige.

hornuggla


Har du fler frågor om hornugglan? Lämna gärna en kommentar nedan!