Vill du också veta mer om vårt lands vackra järv? Fortsätt då läsa och titta nedan!


Den skygga järven har ett rykte bland människan att vara både glupsk och elak. Många tror att den dödar bara för att döda, men det är faktiskt så att järven inte är den bästa jägaren. De är asätare och äter gärna resterna av djur som andra rovdjur dödat.

Järven är världens största landlevande mårddjur och finns över hela norra halvklotets tundra- och taigaskogsbälte, såväl som i Europa, Asien och Nordamerika. I Europa så bor den endast i Skandinavien och Ryssland.

Nedan kan du läsa mer intressant fakta och se fina bilder på vår vackra järv!


Fakta om järven

 • Latinskt namn: Gulo gulo
 • Familj: Mårdhund
 • Längd: 70-85cm lång plus 15-25cm med svansen.
 • Mankhöjd: 40cm
 • Vikt: 15 kg (hane), 10kg (hona)
 • Utbredning: Runt hela norra halvklotet, inklusive Alaska och Kanada. Lever både på tundran och i skogsbältet.
 • Föda: Mindre däggdjur och fåglar under sommaren, ren under vintern.
 • Könsmognad: Ca 2 år
 • Parningstid: April-augusti, vanligast i juni
 • Dräktighetstid: Ca 2 månader
 • Antal Ungar: 1-4, vanligast 2-3
 • Medellivslängd: 6-12 år i det vilda
 • Äter: Både djur och växter

järv

järv i skogen

Utseende/kännetecken

Järven är den minsta av de 5 stora rovdjuren. De ser ut som små björnar med en lång och lurvig svans. Järven är dock inte släkt med björnen, utan med grävlingen och uttern då den är ett mårddjur.

En vuxen järv kan bli mellan 70-90 cm plus som svans som är runt 15-25 cm. Kroppen är rätt så kort med kraftiga ben och stora tassar. Huvudet är stort, nosen är trubbig och eftersom att den lever i kalla klimat så har den även små ögon och öron. Svansen är kort och yvig och pälsen har en mörkbrun färg med en ljusare nyans på undersidan.

Spår

Järven tassar är stora, i alla fall i förlåtande till sin storlek. Framtassarna är mellan 12-14 cm lång och baktassarna 8-10 cm. Järven markerar sitt revir mot både träd och stenar, och de kan även klösa och krafsa runt sitt revir.

Järvens spillning varierar både i form och storlek beroende på vad den ätit, och därför kan vara svårt att känna igen.

Läten

Järven har ett kraftigt och kort läte som används av honan i kontakt med ungarna. En järv kan också morra om den känner sig hotad.

järv i skog

Vad äter en järv?

Järven kan jaga och döda sitt byte själv. De dödar oftast mindre djur, men de kan även döda stora djur som renar. Mest så äter järven as, d.v.s djur som redan är döda. Järven har starka käkar och kan äta de rester som lodjuret inte vill ha.

Järven är som ekorren och gömmer sin mat – både under mark eller uppe i träd.

järv

Var lever järven?

I Sverige så håller vår järv mest till i fjällområdet, men de finns även längre öster och söderut i landet. Utanför Sverige så håller järven till på norra halvklotets tundra- och skogsbälte. Man kan se dom både i Europa, Nordamerika och även Asien.

Parningstid och ungar

Järven parar sig på både våren och sommaren, och under vintern så föder honan 1-3 ungar i en liten snögrotta. När ungarna är små så har de en vit färg, men de ändrar färg till brunt efter ett tag. Järvens ungar stannar gärna i grottan ett tag innan de vågar sig ut för att utforska världen utanför. Under sommaren så är de stora nog att följa med mamman för att jaga.

Honan tar hand om ungarna på egen hand, och de stannar hos mamman i ett helt år innan de skiljs åt.

järvungeFoto

Är en järv farlig?

Vad man vet så har det inte rapporterats om att människor blivit anfallna eller skadade av järvar. Men trots det så har järven ett rykte om att vara aggressiv och hungrig.

Varför många tror att järven är farlig är för att de kan döda en ren på egen hand. Människan är inget byte för järven, så därför så håller de gärna sig undan.

Visste du att…

 • Järven är fridlyst sedan 1969. Den får inte jagas utan tillstånd.
 • De lever i fjällen, men finns även längre söderut.
 • Järven äter ren. 13% av de renar som de äter har de dödat själva. 61% är dödade av andra djur.
 • De ofta har en vit fläck på bröstet. Fläcken är unik, vilket gör det lätt att skilja järvar åt när det kommer till forskning.
 • Järven kan bära köttstycken som är lika tunga som sig själv under långa sträckor.
 • Järven föder sina ungar under vintern. Ungarna är med mamman fram tills våren.
 • De är både en skicklig trädklättrare och simmare.
 • En järv kan ge ifrån sig en skunkliknande stank om den blir stressad/rädd.
 • Järven har ett bra luktsinne, syn och hörsel.
 • De rör sig på ett konstigt sätt, som att den småhoppar fram.

järv