Vill du veta mer om jordugglan? Jorduggla är en fågelart av ugglor som är en av de mest intressanta i världen. Det som är så intressant med dessa ugglor är att de föredrar öppna landskap och bor på marken.

Det är en av de ugglor som häckar i Sverige, men de går även att skåda i Nordamerika, Västindien, Sydamerika, norra och centrala Eurasien och i Stilla Havet.

Nedan kan du läsa mer om jordugglan, vad den äter, var den lever, hur man känner igen en jorduggla och mycket mer:

Kort fakta om jordugglan:

 • Latinskt namn: Asio flammeus
 • Familj: Ugglor
 • Längd: 33–40 cm
 • Vingspann: 95–105 cm
 • Vikt: 206-475 gram
 • Föda: Främst smågnagare men även andra små fåglar och djur
 • Antal ägg i en kull: vanligtvis 6-9 ägg
 • Livslängd: Max 21 år

Utseende / kännetecken

Jordugglan är en medelstor uggla som har långa, smala och spetsiga vingar. De kan bli upp till 40 cm långa med ett vingspann på upp till 105 centimeter.

För sin kroppslängd så har jordugglan ett ganska litet huvud med ett ljust ansikte och gula ögon som är omringade av svart. Jordugglor har även små örontofsar som oftast inte syns, utan de reser bara tofsarna om de t.ex. försöker försvara sitt revir.

Ovansidan och bröstet har en gulbrun basfärg med ett mörkt mönster och undersidan är ljus.

Stjärten har mörka band på översidan och undersidan, vingspetsarna är svarta och undersidan av vingarna har en ljus färg. Jordugglan är lik hornugglan i utseende, men jordugglan är något ljusare i färg.

Utöver jordugglans utseende så kan man även känna igen dem på hur de flyger. De flyger väldigt graciöst och glidflyger ofta i luften.

jorduggla

Hur låter en jorduggla?

Hanarna och honorna har olika läten som man kan lyssna efter när man befinner sig ute i naturen. Hanen har en sång som låter ”po-po-po-po-po-po” och kan höras en kilometer bort. Honorna har däremot ett lite mer hest läte som låter ”tjerr-app” och ett raspigt ”tjeff-tjeff-tjeff” när hon varnar för potentiella faror.

Jorduggleungarna har ett läte som liknar honans, men är något klenare. Nedan har du en video där du kan höra hur en jorduggla låter:

Vad äter jordugglor?

Jordugglor jagar mestadels i skymningen och tidigt på morgonen, men även mitt på dagen. De är mycket mer aktiva på dagen än andra ugglor i Sverige.

De livnär sig främst på smågnagare som sorkar och möss, men de kan även äta andra smådjur, fåglar och deras ungar om de inte får tag på annat.

föda

Var lever jordugglan?

Jordugglan förekommer på alla kontinenter förutom Antarktis och Australien. De kan skådas ute i naturen i både Sydamerika, Nordamerika, Västindien, Stilla Havet och norra och centrala Eurasien, vilket utgör både Europa och Asien.

De flesta jordugglor är stannfåglar, bland annat de som lever i Sydamerika, men de finns även de som är flyttfåglar. Asio flammeus flammeus är en art av flyttfågel som häckar i Nordamerika och norra Eurasien men som flyttar söderut under vintern.

Jordugglan delas upp i 10 underarter:

 • Asio flammeus flammeus: Flyttfågel i Nordamerika, Europa, norra Afrika och norra Asien
 • Asio flammeus ponapensis: Stannfågel på ön Pohnpei i Stilla havet
 • Asio flammeus sandwichensis: Stannfågel på Hawaii
 • Asio flammeus galapagoensis: Stannfågel på Galápagosöarna
 • Asio flammeus pallidicaudus: Stannfågel i norra Venezuela och Guyana
 • Asio flammeus bogotensis: Stannfågel i Anderna i Colombia, Ecuador och nordvästra Peru
 • Asio flammeus suinda: Stannfågel från södra Peru till Bolivia, sydöstra Brasilien och Eldslandet
 • Asio flammeus sanfordi: Stannfågel på Falklandsöarna.

I Sverige är det underarten Asio flammeus flammeus som vi kan se ute i naturen och de är flyttfåglar. De häckar i norra Sverige, främst i Norrland men även i Mellansverige, på Öland och på kala skärgårdsöar i södra Sverige.

Under vintern flyttar jordugglorna från Sverige till varmare breddgrader – bland annat till Väst- och Sydeuropa och Nordafrika. Några enstaka individer är stannfåglar och övervintrar i södra Sverige.

Efter vintern kommer de tillbaka till Sverige mellan april och maj.

jorduggla

Häckning

Jordugglan lever som sagt på jorden och häckar på marken, gärna på myrar, åkrar och andra öppna landskap. De skapar ett bo i en fördjupning i marken som gärna skyddas av lite gräs eller buskar, men de kan ibland vara helt oskyddade.

Honan lägger cirka 6-9 vita ägg, men kan lägga upp till 13 ägg om det har varit ett näringsrikt år. Hon ruvar på äggen i cirka 25-28 dagar medan hanen jagar mat till sig själv och honan. Om det skulle finnas en fara i närheten så ligger honan hårt på äggen och väntar länge, det krävs mycket innan hon skulle flyga därifrån för att rädda sitt eget liv.

Båda föräldrarna tar hand om ungarna och efter cirka 14-18 dagar så börjar de lämna boet för att utforska. När de är ungefär 35-40 dagar gamla så börjar de flyga och några veckor senare så är ungarna helt självständiga.

Redan efter ett års ålder så börjar jordugglan häcka och lägger en kull per häckningssäsong.

ungar

jorduggla unge

Hot mot jordugglan

Eftersom att jordugglan har ett stort utbredningsområde så finns det en stor population över hela världen. Det tros finnas cirka 2 miljoner vuxna jordugglor, dock så minskar de i antal men inte så mycket för att de ska anses vara en hotad art.

Enligt internationella naturvårdsunionen så är vår jorduggla en livskraftig art.

jorduggla


Har du fler frågor om jordugglan? Lämna gärna en kommentar nedan!