Vill du veta mer om kattugglan? Kattuggla är en fågelart av ugglor som lever i stora delar av världen, inklusive i Sverige. Det är en av Sveriges vanligaste ugglor tillsammans med sparvugglan och pärlugglan.

Kattugglan är en nattuggla med stort huvud och stora mörka ögon. Det är en vacker fågel som har fjädrar matchande färgen på den miljö den gillar att vistas i, vilket fungerar som ett kamouflage.

En intressant fakta om kattugglor är att deras nattliga vanor och spöklika rop har lett till att de har förknippats med död och otur i folktro.

Nedan kan du läsa mer om kattugglan, hur den lever, hur den låter, hur man kännetecknar en kattuggla och mycket mer.

Kort fakta om kattugglan:

  • Latinskt namn: Strix aluco
  • Familj: Strix
  • Längd: 38 centimeter
  • Vingspann: 81 – 96 cm
  • Vikt: 470 gram
  • Föda: Småfåglar & smågnagare
  • Antal ägg i en kull: 2-3 ägg
  • Maxhastighet: 80km/h
  • Livslängd: 4-6 år

Utseende/kännetecken

Kattugglan är kraftig fågel som är mellan 37-43 cm lång med ett vingspann på 81-96 cm. Precis som andra ugglor så är kattugglans ögon placerade frontalt på huvudet. Huvudet är rätt stort med en rund form och en ansiktsrundel som kantar de mörka ögonen.

Kattugglan är antingen rödbrun på ovansidan eller gråbrun, men det förekommer även en mix av båda nyanser. Deras undersida är vit i färg med bruna strimmor. Honan är generellt större än hanen, cirka 5% längre och 25% tyngre.

kattuggla

flygande kattuggla

Hur låter en kattuggla?

En Kattuggla har flera olika läten. Deras kontaktläte består av ett ”ke-vitt” och hanarna har ett dallrande ”hoo … ho, ho, hoo-hoo-hoo-hoo” ljud för att meddela om sin närvaro i skogen.

När man hör detta ljud så är det ofta en duett där honan gör ”ke-vitt” lätet samtidigt som hanen gör sitt ikoniska läte. Nedan har du en video där du kan höra hur en kattuggla låter:

Vad äter en kattuggla?

Kattugglan jagar för det mesta på natten. De sitter först på en gren och spanar innan de störtar eller glider tyst mot sina offer. I sällsynta fall jagar kattugglan i dagsljus om de har ungar att mata.

Kattugglan äter mest småfåglar, smågnagare men även däggdjur upp till en kaninunges storlek. De äter även daggmaskar, skalbaggar, grodor och ödlor om de inte får tag på annat.

Kattugglans byte sväljs vanligtvis hel och de osmältbara delarna spys sedan upp som spybollar. Dessa bollar är medelstora, grå och består främst av bytets päls med ben.

föda

Var lever kattugglan?

Katugglan lever i de tempererade delarna av Eurasien – från Storbritannien och den Iberiska halvön österut mot Korea, och söderut till både Iran och Himalaya.

De lever främst i löv- och blandskog men kan även synas till i barrskogar. De är stannfåglar och lämnar sällan sina revir om de inte måste p.g.a för lite föda eller dylikt.

Kattugglan i Sverige

I Sverige lever kattugglan i Skåne upp till södra Västerbotten. De vistas ofta i människors närhet som t.ex. parker, trädgårdar eller andra ställen där det finns större träd.

Kattugglan är en av Sveriges vanligaste ugglor och är inte helt ovanlig att se och höra om man bor i närhet av skog och natur.

uggla

Häckning

Kattugglor bildar par efter cirka 1 års ålder och håller vanligtvis ihop hela livet. De häckar i hål i träd, men även i gamla ekorrbon och skatbon, samt fågelholkar och hål i byggnader. De börjar bygga sina bon mellan februari och mars.

Efter parning får honan vanligtvis 2-3 ägg som är blanka och vita. Honan ruvar på äggen i cirka 30 dagar innan de kläcks.

Ungarna blir flygkunniga efter cirka 35-39 dagar, men lämnar vanligtvis boet cirka 10 dagar innan de kan flyga för att utforska. Under denna tid kan man se ungarna sitta på grenar i närheten av boet.

Föräldrarna tar hand om ungarna i cirka 2-3 månader efter de börjat flyga. När de blivit självständiga lämnar de boet för att skapa egna revir.

ägg

kattuggla ungar

ung kattuggla

Hot mot kattugglan

Kattugglan är en av Sveriges vanligaste ugglor, så den anses vara livskraftig i Norden. Den lever även i flera andra delar i världen och man uppskattar att det finns cirka 970.000-2.000.000 individer enbart i Europa.

Det största hotet mot kattugglan är räven som gärna tar kattugglans ungar om den får chansen. Slagugglor, berguvar, duvhökar, ormvråkar och mårdar är även vanliga hot mot kattugglan.

räv


Har du fler frågor om kattugglan? Lämna en kommentar nedan!