Vill du veta mer om lappugglan? Lappuggla är en fågelart av uggla som är en av de största ugglorna i Sverige. De kan bli 70 cm långa med ett vingspann på upp till 160 centimeter.

Lappugglan är nästan lika stor som Berguven, vilket gör lappugglan till en av de största ugglorna i världen.

Det är en art som lever i Skandinavien, samt i Nordamerika och norra Asien. Det är en stannfågel och flyttar sällan söderut om det inte beror på brist på föda.

Nedan kan du läsa mer om lappugglan, var de lever, vad de äter, hur man känner igen en lappuggla och mycket mer:

Kort fakta om lappugglan:

  • Latinskt namn: Strix nebulosa
  • Familj: Ugglor
  • Längd: 60-70 cm
  • Vingspann: 135–160 cm
  • Vikt: Hanar 1 kg och honor 1,5 kg
  • Föda: Smågnagare
  • Antal ägg i en kull: 3-4 ägg men kan även lägga 1-9 ägg
  • Livslängd: Cirka 15 år i naturen

Utseende / kännetecken

Lappugglan är en av världens största ugglor och känns främst igen på sin stora storlek. De kan bli 70 cm långa med ett vingspann på upp till 160 cm. De har stora askgrå ringar runt ansiktet med vita fläckar på inre sidan av ögonen som har en vacker gul färg.

De har en ovansida som har en askgrå färg med svartbruna fläckar och bruna/gulaktiga tvärvågor. På bröstet har de en ljus rostgrå färg med bruna fläckar och vågiga tvärlinjer. Magen och den nedre delen av bröstet har en vit färg med bruna längsfläckar utan vågor.

Lappugglan har en lång stjärt som är gråbrun i färg med 5-6 breda gråspräckliga tvärband.

Honorna är oftast större än hanarna och de saknar även den gulaktiga färgen på ovansidan.

lappuggla

Hur låter en lappuggla?

Lappugglan har ett dovt läte som låter ”ooh” som upprepas cirka 10 gånger med en sekunds mellanrum. Hanen ropar oftast under de mörkaste timmarna på natten.

Nedan har du en video där du kan höra hur en lappuggla låter, både hane, hona och ungar:

Vad äter lappugglor?

Lappugglor kan flyga utan att det hörs, vilket gör det möjligt för dem att överraska sina byten. De har en mycket bra hörsel och syn som är anpassad för att jaga i gryning, skymning och på natten i mörkret.

Denna uggleart äter endast smågnagare som sorkar, möss, näbbmöss och lämlar. Som många andra ugglor så äter inte lappugglan större djur än så.

Den utmärkta hörseln gör det även möjligt för lappugglan att fånga små gnagare som gömmer sig under snön.

föda

Var lever lappugglan?

Denna uggleart häckar i Nordamerika från Övre Sjön till Alaskas stillahavskust och från Skandinavien och österut genom norra Asien. Lappugglor är stannfåglar och flyttar sällan söderut, om det inte är brist på föda så klart.

Det finns även en mindre population på cirka 100 individer i bergen Sierra Nevada i Kalifornien, vilket är den sydligaste platsen där man kan se lappugglor.

Lappugglan delas upp i två underarter:

  • Strix nebulosa nebulosa: Förekommer i boreala skogar i Nordamerika.
  • Strix nebulosa lapponica: Förekommer i boreala skogar i norra Europa, norra Asien och Sachalin

I Sverige kan man se arten strix nebulosa lapponica som man främst ser i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, men även i Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och norra Västmanland.

Under rika sorkår kan man även se lappugglan längre söderut i Sverige. Jag har själv sett en lappuggla i norra Skåne, vilket inte är så vanligt.

lappuggla

Häckning

Lappugglor häckar oftast i gamla hökbon eller ormvråksbon, men ibland även i höga stubbar. Deras häckningsmiljö består främst av högstammig granskog med inslag av tall- eller lövskog. De syns ofta till i närheten av skogsgläntor och myrar.

Efter parning så lägger honan cirka 3-4 vita och ovala ägg, vilket sker i slutet av april eller början av maj. Hur många ägg honan lägger beror på hur mycket föda hon fått i sig. Har det varit ett rikt år på smågnagare så kan en lappuggla lägga upp till 9 ägg.

Honan ruvar ensam på äggen i cirka en månad innan dem kläcks medan hanen jagar mat. Efter ungarna föds så är honan mycket aggressiv och kan gå till attack med både klor och vingar om man kommer för nära.

Det är endast när lappugglan har ungar som de är aggressiva, under andra tider på året så är de mycket fredliga och orädda för människor.

Ungarna lämnar boet efter cirka 3-4 veckor genom att klättra på grenarna utanför boet. Vid 2 månaders ålder så är uggleungarna flygfärdiga och kan bli mer självständiga.

bo

unge

lappugglor

Hot mot lappugglan

Lappugglan har ett stort utbredningsområde, stor population och anses vara livskraftig enligt IUCN. De tros öka i antal och världspopulationen uppskattas till cirka 190.000 individer.

I Europa tros det häcka cirka 1900-7500 par, och i Sverige tros det finnas cirka 800 könsmogna individer.

Eftersom att det är en sådan liten population i Sverige så är arten rödlistad och anses vara sårbar i Sverige. Dock så finns det inga tecken på en förändring i populationen i Sverige.

lappuggla


Har du fler frågor om lappugglan? Lämna gärna en kommentar nedan!