Vill du veta mer om noshörningar? Noshörning är en art i familjen uddatåiga hovdjur och är en art som har funnits på vår jord i 60 miljoner år. Tillbaka i tiden fanns det cirka 30 olika arter, men idag finns endast 5 arter kvar. Tre arter lever i Asien och två arter kan man se i Afrika.

De är mest kännetecknade av hornet på nosen. Det latinska namnet rhinoceros kommer faktiskt från det grekiska orden rhino (nos) och keros (horn).

Nedan kan du läsa mer om noshörningen, var de lever, vad de äter, hur man känner igen en noshörning och mycket mer.

Kort fakta om noshörningen:

  • Latinskt namn: Rhinocerotidae
  • Familj: Uddatåiga hovdjur
  • Längd: 2,5-4 meter
  • Vikt: 500-2500 kg
  • Maxhastighet: 55 km/h
  • Föda: Växtätare
  • Livslängd: 35-50 år

Utseende / kännetecken

De noshörningsarter som finns kvar idag har ett eller två horn på nosen. Formen på hornet ändras med tiden genom att det skrapas över marken och genom strider med andra djur.

En intressant fakta om noshörningshorn är att hornet inte är uppbyggt av benvävnad, utan av kraftigt tvinnat hår. Det största uppmätta hornet från en noshörning var på 1,5 meter.

Utöver hornen så har de olika arterna mer gemensamt. De har alla stora robusta kroppar, tjock hud som har en grå till brunaktig färg, tre tår på fötterna och korta svansar med en vippa.

Något som skiljer arterna åt i Asien och Afrika är at de asiatiska arterna har stora veck på kroppen vilket liknar ett pansar.

Noshörningar har inte så bra syn, men de har ett utmärkt luktsinne och hörsel.

noshörning

Noshörningsarter i världen

Det finns 5 olika noshörningsarter som man kan se runt om i världen. Nedan kan du läsa mer om varje art och var de lever.

Sumatranoshörning

Sumatranoshörningen är den minsta av alla noshörningsarter och även den art som har mest päls. De har två horn och lever i Indonesien.

Idag finns det endast cirka 80 individer kvar av sumatranoshörningen.

Sumatranoshörning

Indisk pansarnoshörning

Den indiska pansarnoshörningen kan man se på grässtäpper i Nepal, i Assam i Indien och i skogar nedanför Himalaya. De är kända för sin tjocka hud som hänger i tjocka veck över kroppen, vilket ser ut som ett pansar. De kan bli upp till 3,8 meter långa och väga runt 1500-2200 kg.

Det finns cirka 2500 individer kvar i vilt tillsänd och därför är de listade som sårbara enligt IUCN.

Indisk pansarnoshörning

Javanoshörning

På ön Java i Indonesien lever den sista populationen av javanoshörningar i världen. Tidigare har de synts till från Bangladesh, Burma, Thailand, Laos och över till Vietnam.

De kan bli 4 meter långa med en mankhöjd på 170 cm och väga 0,9-2,3 ton. Idag är det en hotad art på grund av skövling av deras hem, samt tjuvjakt av deras horn. Det finns endast kvar 40-60 individer i Java.

Javanoshörning

Spetsnoshörning

Spetsnoshörningen, även känd som den svarta noshörningen, är en art som man kan se på Afrikas savanner. De kan bli 3,7 meter långa och väga upp till 1400 kg.

De har två horn som sitter efter varandra där det främre hornet är mycket större och kan bli upp till 70 cm långt. Det är idag en akut hotad art på grund av den lilla populationen, samt på grund av tjuvakt.

Spetsnoshörning

Trubbnoshörning

Trubbnoshörningen eller den vita noshörningen är en art av noshörningar som man kan se på den afrikanska savannen, samt liknande slätter som är täckta av gräs och buskar.

Denna art delas upp i två underarter där den sydliga underarten är en av de vanligaste att se ute i naturen. Den nordliga underarten har endast cirka 60 individer, vilket gör det till en av världens mest hotade arter av noshörningar tillsammans med javanoshörningen.

Trubbnoshörning

Hur låter en noshörning?

Noshörningar är rätt tysta djur men gör ibland ifrån sig olika ljud under olika tillfällen. De har allt från grymtande läten till skrikande läten. Nedan har du en video där du kan höra hur en noshörning kan låta:

Vad äter en noshörning?

Noshörningar är växtätare, vilket innebär att de endast äter växter. Vilken typ av växter beror på arten då de har olika former på nosar och munnar.

Till exempel; den svarta noshörningen har långa läppar vilket gör det möjligt för dem att plocka löv och frukt från träd och buskar, och den vita noshörningen har en platt nos som gör det enklare för dem att äta gräs på marken.

De olika noshörningsarterna livnär sig på både gräs, frukt, löv, bark och kvistar.

noshörning som äter

Fortplantning

När en hona är redo för att paras så strider vanligtvis flera hanar om möjligheten att kunna para sig. Den som vinner striden markerar reviret med både avföring och urin, och innan parningen så sker mindre strider mellan honan och hanen.

Efter parning så är honan dräktig i cirka 15-18 månader och föder sedan en kalv, men det har hänt att honor även fått tvillingar.

Ungen spendera de första 2,5 åren med mamman och skulle honan föda ytterligare en kalv under denna tid så är det vanligt att det äldsta syskonet tillfälligt försöker jaga bort det yngre syskonet.

När de är cirka 3 år gamla så skiljs mamman och ungen åt.

noshörning

noshörning

Hot mot noshörningen

Alla fem arter av noshörningar är idag hotade av utrotning. De som är mest hotade är Sumatranoshörningar och Javanoshörningar som år 2018 hade färre än 100 individer kvar i det vilda.

Med hjälp av skyddsåtgärder så har beståndet av trubbnoshörning och indisk noshörning ökat under 2000-talet. Det är förbjudet att handla med delar från noshörningar, men trots det så förekommer det tyvärr ändå tjuvjakt. 

Noshörningar har länge blivit jagade för sina horn som används inom traditionell asiatisk medicin och som knivskaft i både Oman och Jemen.

noshörning


Har du fler frågor om noshörningar? Lämna en kommentar nedan!