Vill du veta mer om pärlugglan? Pärluggla är en art av ugglor som är en av de vanligaste ugglorna i Sverige tillsammans med kattugglan.

Det är en liten uggla som inte blir mer än 26 cm lång och hörs i svenska skogar under våren med deras rop som kan pågå i timmar utan avbrott. Det är en mycket vacker och intressant uggla som man bör hålla utkik efter när man befinner sig ute i naturen.

Nedan kan du läsa mer om pärlugglan, var den lever, vad ugglan äter, hur den låter och mycket mer:

Kort fakta om pärlugglan:

  • Latinskt namn: Aegolius funereus
  • Familj: Ugglor
  • Längd: 24–26 cm
  • Vingspann: 54–62 cm
  • Vikt: Hanar upp till 113 gram och honor upp till 194 gram
  • Föda: Små bytesdjur som sorkar och skogsmöss
  • Antal ägg i en kull: 3-7 ägg
  • Livslängd: Max 16 år

Utseende / kännetecken

Pärlugglan är en liten uggla som kan nå en kroppslängd på 26 cm med ett vingspann upp till 62 cm. Hanarna väger något mindre än honorna och kan väga mellan 90 och 113 gram, medans honorna väger mellan 126 och 194 gram.

De kännetecknas av sin bruna färg med vita fläckar upptill, samt vitaktiga färg med bruna sträck på undersidan. Pärlugglor har rätt stora huvuden med ljus färg runt ansiktet med gula ögon som har ett förvånat uttryck.

Honorna och hanarna är lika i utseende, det är mest vikten som skiljer dem åt.

pärluggla

pärlugglaHur låter en pärluggla?

Pärlugglor har ett mycket karakteristiskt läte som består av en serie med 3-10 starka ”poanden” som upprepas flera gånger och kan höras kilometer bort. Förutom detta läte så har pärlugglan även flera andra läten.

I Sverige kan man höra pärlugglornas läten mellan februari och maj i skogarna. I sällsynta fall kan man även höra dem fram till juli månad.

Nedan har du en video där du kan höra hur en pärluggla låter:

Vad äter en pärluggla?

Pärlugglor jagar i tät skog där de oftast sitter på en nedhängande gren och spanar ett par minuter innan de dyker ner och fångar sina byten. De jagar under natten då deras syn och hörsel är anpassat för just detta.

De jagar främst små bytesdjur som skogsmöss, sorkar, skogslämlar och andra små däggdjur. Men de kan även äta större insekter, små fåglar, ekorrar, fladdermöss och grodor om de inte får tag på annat.

Efter ugglan har ätit så spyr de upp en spyboll som ser ut som en ljusgrå klump med reser från bytesdjuren – t.ex. fjädrar och ben. Man kan oftast se dessa bollar under platsen där ugglorna vilar under dagen.

föda

En pärluggla som jagar / Foto: C. Robiller

Var lever pärlugglan?

Pärlugglan lever i täta barr- och blandskogar i norra Eurasien och Nordamerika, samt i bergskedjor som Klippiga Bergen och Alperna.

I Sverige så syns pärlugglorna till i de största delarna av landet där de till och med har synts till på Gotland. De trivs som bäst i barrskogar där det finns många holkar uppsatta i träden, t.ex. i Västerbotten.

pärluggla

Häckning

Pärlugglan häckar i hålrum i träd, bland annat i gamla bohål av spillkråka, men även i fågelholkar som är uppsatta av människan. De tidigast täckningarna sker i slutet av februari, men i Sverige sker det normal sett i april månad.

Honan lägger 3-7 klotrunda ägg som har en vit färg. Äggen ruvas i cirka 26 dagar innan ungarna kläcks med ungefär 2 dagars mellanrum. Ungarna stannar i boet minst tre veckor och tas hand av båda föräldrarna.

En intressant fakta om ungarna är att om det inte finns tillräckligt med föda under häckningen så svälter de minsta ungarna ihjäl och de större ungarna äter upp de döda uggleungarna.

När hösten är kommen så skiljs alla familjemedlemmar åt. Olikt andra ugglearter så bildar inte pärlugglan par som håller ihop år efter år, utan de byter partner mellan varje häckningssäsong.

pärluggla

ungar

Hot mot pärlugglan

Pärlugglan är idag inte en hotad art trots att de minskat i Sverige. De har dock ökat i syd- och mellersta Europa och är bara hotade i Tjeckien och Polen.

Det tros ha ökat i antal i Syd- och Mellaneuropa tack vare planterad barrskog och utsättning av holkar i naturen.

pärluggla


Har du fler frågor om pärlugglan? Lämna gärna en kommentar nedan!