Vill du veta mer om sparvugglan? Sparvuggla är en art av uggla som lever i barr- och blandskogar i Europa och norra Asien. Det är en mycket liten uggla som endast blir 15-19 lång och väger runt 60 gram.

Tillsammans med kattugglan och pärlugglan så är sparvugglan en av Sveriges vanligaste ugglor.

Trots sin lilla storlek så är det en väldigt modig och glupsk fågel som anfaller och dödar fåglar som är större än sig själv. Det är en mycket intressant uggla i Sverige som man kan skåda ute i naturen.

Nedan kan du läsa mer om sparvugglan, var den lever i världen, vad den äter, hur man känner igen en sparvuggla och mycket mer:

Kort fakta om sparvugglan:

  • Latinskt namn: Glaucidium passerinum
  • Familj: Ugglor
  • Längd: 15-19 cm
  • Vingspann: 32-39 cm
  • Vikt: 60 gram
  • Föda: smågnagare och småfåglar upp till traststorlek
  • Antal ägg i en kull: 5-7 ägg
  • Livslängd: 6 år

Utseende / kännetecken

Sparvugglan kännetecknas främst på sin lilla storlek som är ungefär lika stor som en stare. De blir endast 15-19 cm långa med ett vingspann på upp till 39 centimeter.

De har en gråbrun ovansida med vitaktiga prickar och en vit undersida med bruna fläckar eller sträck. Deras stjärtar har vita tvärband och deras fötter är klädda i fjädrar ända ut till klorna.

De har små runda huvuden med vita markeringar ovanför de gula ögonen som ser ut som ett par ögonbryn. Sparvugglan känns även igen på sättet de flyger. De flyger nämligen i mjuka bågar, likt hackspettar.

sparvuggla

Hur låter en sparvuggla?

Sparvugglans läte kan höras upp till en kilometer med deras entoniga mjuka visslingar. Lätet låter ”pjuh” och upprepas ungefär med en sekunds mellanrum.

De har ett visslande läte som är likt domherrens sång. Nedan har du en video där du kan höra hur en sparvuggla låter:

Vad äter sparvugglor?

Sparvugglan äter både smågnagare och fåglar som ibland kan vara större än sig själv. De är väldigt modiga och glupska ugglor som kan spara dödade byten inne i holkar eller andra håligheter som ett typ av förråd under goda jakttider.

Det har en gång hittats ett sparvuggleskafferi i Västmanland där de hittade sju näbbmöss, en dvärgnäbbmus, en skogsmus, en husmus, tolv åkersorkar, en svartmes, två talgoxar, en tofsmes, tre kungsfåglar och två talltitor.

föda

Var lever sparvugglan?

Sparvugglan delas upp i två underarter som man kan man se i följande områden:

  • Glaucidium passerinum passerinum: Förekommer i Skandinavien, Balkan, vissa områden av Centraleuropa, ner till norra Grekland och österrut genom Sibirien till Jenisejfloden.
  • Glaucidium passerinum orientale: Förekommer i östra Sibirien, Kina, Mongoliet och österut till Primorje kraj i Sibirien.

De lever främst i barr- och blandskogar där det finns gott om föda. De brukar oftast ses i kanten av myrar och gläntor inne i skogarna. I Centraleuropa kan man även se dessa ugglor i bergstrakter.

I Sverige häckar ugglan i hela landet förutom på Gotland, Öland, i fjällen och i fjällnära skogar. Man kan se sparvugglor i skogarna från norra Skåne och norra Blekinge hela vägen upp till Norrbotten. Det är en av de vanligaste ugglorna att se ute i naturen i Sverige.

sparvuggla

Häckning

Sparvugglan häckar gärna i gammal granskog med mycket lövinslag och ses oftast vid skogskanter mot öppna ytor. De häckar i ihåliga träd, gärna i hål som hackspettar skapat i gamla träd, men även i fågelholkar som människan satt upp ute i naturen.

Efter parning lägger sparvugglan 4-8 vita ovala ägg, vilket oftast sker mellan april och maj. Honan ruvar på äggen i cirka en månad innan äggen kläcks. Ungarna har vitaktiga dunfjädrar som senare ersätts med ungfjädrar, vilket är mycket mörkare än vad de vuxna sparvugglorna har.

Ungarna är flygfärdiga efter cirka en månads ålder, men föräldrarna (vanligtvis hanen) tar hand om ungarna längre än så. De blir helt självständiga efter cirka 6-7 veckor och kan börja fortplanta sig vid cirka 1 års ålder.

Hot mot sparvugglan

Eftersom att denna fågelart har ett stort utbredningsområde så är det idag inte en hotad art. I Europas tros det häcka mellan 100.000 till 200.000 par och i Sverige finns det cirka 15.000 par, vilket gör sparvugglan till en av de vanligaste ugglorna i landet.

Idag ser man inget tecken på en populationsförändring i Sverige.

sparvuggla


Har du fler frågor om sparvugglor? Lämna gärna en kommentar nedan!