Vill du veta mer om tornseglare? Tornseglaren är en mycket intressant fågelart som kan flyga i 10 månader utan att landa på marken. De är som gjorda för att flyga och har världsrekord på att flyga längst i luften.

De påminner om svalor i utseende men de är inte besläktade med svalor utan närmare besläktade med kolibrier och trädseglare. Det är en vacker fågel i Sverige som kommer till vårt land under cirka 3 månaders tid under våren/sommaren.

Nedan kan du läsa mer om tornseglaren, hur den ser ut, vad den äter, hur den låter och mycket mer:

Kort fakta om tornseglaren:

  • Latinskt namn: Apus apus
  • Familj: Seglare
  • Längd: 16–17 cm
  • Vingspann: 40-44 cm
  • Vikt: 40 gram
  • Föda: Insekter och spindlar
  • Antal ägg i en kull: 2-3 ägg
  • Maxhastighet: 200 km/h
  • Livslängd: 4-6 år

Utseende / kännetecken

Tornseglare är en fågel som har en svart till gråbrun färg med en vitaktig färg på strupen. De har en svart, nedböjd och kort näbb och långa och spetsiga vingar. Vingarnas form är lätt att känna igen när fåglarna glidflyger i luften, då ser man vingarnas skärlika form.

De har en rätt kort stjärt som är kluven och de har även korta fötter i en svartaktig färg. Tornseglare har en så kallad klängfot som gör att det inte är så lätt för dem att sitta på trädgrenar och ojämna ytor.

Man kan inte åtskilja honor och hanar, då de är väldigt lika i utseende. Tornseglare blir cirka 16-17 cm långa med ett vingspann på 40-44 cm.

tornseglare utseende

Hur låter en tornseglare?

Tornseglare är rätt högljudda fåglar med sitt gälla, entoniga och upprepande ”srii srii” läte. Utöver det lätet så har de även fler läten som kan låta ”sprie”, ”sriiy”, ”sirr”, eller ”sisisisi”.

Nedan har du en video där du kan höra hur en tornseglare låter:

Vad äter tornseglare?

Tornseglare har en strikt diet som består av insekter och spindlar som de fångar i luften på upp till en kilometers höjd. Deras huvudsakliga föda består av bladlöss, steklar, skalbaggar och tvåvingar.

Men födan kan variera beroende på var i världen fåglarna befinner sig. I Afrika så äter de även myrstadier och termiter.

De jagar i luften och bäst jaktresultat är när det är vinstilla och varmt väder.

tornseglare

Var lever tornseglare?

Tornseglare lever i stora delar av den palearktiska regionen, vilket omfattar Europa, Asien norr om Himalaya, norra Afrika, och de norra och centrala delarna av Arabiska halvön.

I Europa kan man se tornseglare i de flesta delar, förutom på Island, norra Skandinavien och tundrorna i Ryssland. De syns inte heller till i de nordligaste delarna av Skottland, på Färöarna eller delar av Alperna och Balkanhalvön.

Under vintern på norra halvklotet så flyttar tornseglarna till Afrika, vanligen mellan Ekvatorialafrika och Sydafrika.

I Sverige så häckar tornseglaren i de flesta delar av landet och syns ofta till vid mänsklig bebyggelse. De är dock ovanliga att se i fjällen, ytterskärgården och allra längst norrut i Sverige. De kommer till Sverige i Maj och flyttar söderut mellan augusti och september.

tornseglare

Häckning

Tornseglare blir könsmogna vid cirka 2 års ålder och bildar monogama par för minst en säsong, men kan leva i par i flera års tid. Troheten mellan fåglarna baseras på deras bindning till boplatsen.

Häckningsperioden varar i cirka 3 månader och är starkt beroende av vädret. Det är nämligen så att flygleken och parningen börjar när det är bra väder i häckningsområdet.

Honorna får vanligen 2-3 ägg som är avlånga i form med en trubbig spets för att förhindra att de faller ner från boet. Deras bo ligger oftast på en höjd på 6-30 meter.

Hur många ägg en tornseglare får samt hur lång tid föräldrarna behöver ruva äggen beror på vädret. Ruvningen kan vara mellan 18-27 dagar, men oftast i 19 dagar.

Ungarna föds nakna och blinda och stannar i boet mellan 38-56 dagar. Under de första dagarna så finns föräldrarna ständigt där för att värma ungarna och de byter av varandra för att jaga föda. Födan samlas av föräldrarna i strupsäcken och ges till ungarna i form av en salivboll där flera av krypen fortfarande är levande.

Efter cirka 2-3 veckor så skuttar ungarna omkring i boet och övar flygrörelser innan utflygning. Dagen det är dags för utflygning så är inte föräldrarna närvarande, utan så fort som de flyger ut från boet så är ungarna självständiga.

ungar

Hot mot tornseglare

Tornseglarens vanligaste fiender är pilgrimsfalken och lärkfalken som jagar tornseglaren i luften. Men även sparvhök, tornfalk och ugglor har setts till jaga tornseglare.

Tornseglare är en rätt vanlig fågel, men som i har minskat kraftigt i Sverige på senare tid. Idag är fågeln rödlistad som starkt hotad. Minskningen beror på att de har svårt att hitta boplatser, samt p.g.a en ökad giftanvändning i Afrika.

Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken – Ett vanligt hot mot tornseglaren


Har du fler frågor om tornseglare? Lämna gärna en kommentar nedan!